2008-02-22 13:12Pressmeddelande

Turismen är en framtidsnäring som finns i hela landet

Svensk Turism kommenterar påståendet att bara industrin kan rädda glesbygden Utbildningsdepartementet har idag skickat ut ett pressmeddelande med anledning av att man har mottagit den sista i en serie rapporter till det så kallade Globaliseringsrådet. I rapporten hävdas det att det endast är industrin som kan rädda orter i glesbygd som drabbas av nedläggningar. Svensk Turism tycker att det är mycket märkligt och provocerande att utbildningsdepartementet enbart med stöd av en enskild rapport väljer att föra fram en så pass kontroversiell åsikt. Dessutom nedvärderar man på detta sätt exempelvis turismnäringen som finns i hela landet, sysselsätter mer än 150.000 årsverken (enligt Nuteks uppgifter) och har ett exportvärde på 75 miljarder vilket därmed är mer än den samlade svenska bilindustrin. Även om det självklart finns positiva exempel på orter där industrin har kunnat växa sig stark efter företagsnedläggningar så är ändå tendensen tydlig. Industrin som andel av den inhemska BNP:n har minskat stadigt de senaste 10 åren. På längre sikt kommer det krävas satsningar även på andra näringar, inte minst gäller detta turistnäringen. Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson Tel 070 – 585 03 87 eller Informations- och kommunikationsansvarig Daniel Pettersson 08-762 74 49 Svensk Turism AB representerar 180 organisationer och företag i den svenska turism- och besöks­näringen. Man äger tillsammans med svenska staten Visit Sweden (tidigare Sveriges Rese- och Turistråd). I Svensk Turisms ägarkrets finns samtliga delområden inom näringen represen­te­ra­de, genom branschorganisationer som Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), Föreningen Turism i Sverige (FörTur), Svensk Handel, Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Jämtland Härjedalen Turism, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), samt enskilda företag som SAS, SJ, Viking Line, Stena Line, Strömma Turism, Stockholm Convention Bureau med flera.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg