Svensk Turism AB


Pressrum

Nyheter

Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra.

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer.

Svensk Turism AB:

- är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor.
- samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt.
- utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd.
- utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.

Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Linn Uggerud
Projektledare
Linn Uggerud
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg