2007-05-03 17:03Pressmeddelande

Tunn socialdemokratisk skuggbudget

Inte heller det motförslag, den så kallade "skuggbudgeten" som Socialdemokraterna och Per Nuder lade fram igår (den 2 maj) innehöll några förslag till ytterligare satsningar på att marknadsföra Sverige som resmål utomlands. Däremot innehöll förslaget ett förslag om att utveckla en nationell strategi (Branschsamtal) för besöksnäringen. Vilket har efterfrågats av bland anant Svensk Turism. Dessutom förslår man att staten, tilsammans med näringslivet och kommunerna ska ska arbeta aktivt för att med att få fler stora evenemang till Sverige. Svenk turism sympatiserar med båda dessa förslag. Svensk turism vill däremot uttrycka en stark oro förslaget om rätt till heltid som finns med i motionen. Det är viktigt att olika branschers specifika förutsättningar vägs in innan ett sådant förslag verkställs.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg