2022-06-30 14:54Pressmeddelande

Svensk Turism välkomnar dom om ny detaljplan för Gröna Lund

Miljööverdomstolen ändrar tidigare dom och fastställde idag en detaljplan för utbyggnad av Gröna Lunds nöjesfält. Ett beslut som tas emot med glädje av hela besöksnäringen.

Efter en lång process med många turer kom så det efterlängtade beskedet idag att Gröna Lund får byggas ut. De planer som har presenterats är väl avvägda och kommer att skapa positiva effekter för hela Stockholms näringsliv. Miljööverdomstolen anser inte att Nationalstadsparken påverkas negativt och inte heller att den planerade utbyggnationen medför betydande olägenheter för närboende i form av framför allt buller

Att omvandla en central plats på Djurgården som idag används som parkering till en plats för människor och nöjen är något som Svensk Turism enbart ser som något positivt.

- Att Gröna Lund nu får bygga ut är en viktig del i att skapa nya resmål och reseanledningar. Detta skapar i sin tur arbetstillfällen och som ett av Sveriges största besöksföretag är Parks and Resorts en stor arbetsgivare för både unga och gamla samt en stor integrationsmotor för Stockholms stad, säger Jonas Siljhammar, ordförande för Svensk Turism

Stockholm blir i och med detta en än mer attraktiv besöksdestination, vilket kommer att glädja såväl svenska som utländska besökare.

- Beslutet är inte minst viktigt för att visa på möjligheterna till utveckling i centrala delar av våra städer. Attraktionskraften höjs, något som kommer att skapa mervärden för hela Djurgården som nöjesdestination, säger Mats Hedenström, vice ordförande i Svensk Turism.

 

 


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Kommunikatör Visita
Dan-Aria Sucuri
  • 08- 762 74 70