2018-10-17 16:09Pressmeddelande

Svensk Turism startar nytt strategiarbete

Svensk Turism startar ett strategiarbete för att möta morgondagens turism. Viktiga frågor som miljö- och klimatutmaningarna behöver adresseras men också arbetsmarknadens omvandling på grund av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Vi ser också spännande utmaningar och möjligheter som öppnas för besöksnäringen med hjälp av nanoteknologi, hållbara transporter och utvecklingen av smarta städer och landsbygder.

Besöksnäringen har vuxit kraftigt under hela 2000-talet och exportvärdet i form av utländska besökares konsumtion i Sverige, 134 miljarder kronor 2017, ger ett kraftigt tillskott till svensk ekonomi. Trots den starka tillväxten är det inte lätt att driva företag i den näringslivsstruktur som vi har idag. Lönsamhet och produktivitet måste fortsatt prioriteras samtidigt som vi måste vara hållbara i alla delar - miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Strategiarbetet kommer att bygga på en utvecklingsprocess där ambitioner och delmål byggs upp adaptivt, interaktivt och med hållplatser längs vägen.

Vi startar arbetet i följande ambitioner:

Besöksnäringen är den mest framgångsrika näringen i Sverige 2030

I Europa - en av fem - 2035

Världens mest hållbara destination 2040


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg