2007-05-09 16:34Pressmeddelande

Svensk Turism ställer sig bakom förslagen i ”Tillväxt genom turistnäringen”

Svensk Turism AB ställer sig bakom de förslag som Anders Lindström, regeringens turistmarknadsföringsutredare den 8 maj lämnade till Närings- och Kulturdepartementen. Anders Lindström föreslår bland annat det statliga anslaget till Visit Sweden för att marknadsföra Sverige som besöksland ska höjas med 200 miljoner till en nivå som i stort motsvarar den för de övriga nordiska länderna. Vidare föreslås att ett särskilt kompetenscentrum ska inrättas under Visit Sweden. Det nya bolaget ska vara behjälpligt i arbetet med att marknadsföra Sverige som arrangör av internationella evenemang inom exempelvis kultur och idrott. Det finns en stor tillväxtpotential i den svenska turism- och besöksnäringen. På grund av allt för blygsamma anslag till marknadsföring så har utvecklingen blivit lidande. Regeringens utredares förslag är därför väldigt välkomna. Svensk Turism vill uppmana regeringen att föra till den föreslagna förstärkningen av anslaget till Visit Sweden redan i höstens budgetproposition. – De förslag som Anders Lindström lämnar i sin utredning innebär att den tillväxtpotential som finns i den svenska turism- och besöksnäringen kan utnyttjas bättre än idag. Vår förhoppning är att regeringen bereder utredningen så fort som möjligt och att anslaget till Sverigemarknadsföringen kan ökas i höstens budgetproposition, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson. För ytterligare information, kontakta Nils Carlsson, ordförande Svensk Turism AB, telefon 0705-85 03 87, eller vice ordförande Mats Hulth telefon 0705-82 82 84 Daniel Pettersson, informations- och kommunikationsansvarig Svensk Turism AB, telefon 0708-96 90 12


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg