2023-09-20 12:24Pressmeddelande

Svensk Turism: Regeringen ser inte turismens betydelse

Svensk Turism ABJonas Siljhammar, ordförande Svensk Turism

I budgetpropositionen för 2024 väljer regeringen att inte ens indexera upp anslaget till Visit Sweden och dessutom slopas det turismpolitiska målet. Svensk Turism menar att detta visar att regeringen inte ser turismens betydelse för jobb och tillväxt.

  - Turismen omsätter årligen över hundra miljarder kronor, sysselsätter hundratusentals människor och skapar attraktiva platser i hela landet. Trots detta väljer regeringen att inte ens indexera upp anslaget till Visit Sweden och dessutom att slopa det turismpolitiska målet, säger Jonas Siljhammar, ordförande för Svensk Turism.

  - Visit Swedens basanslag har varit oförändrat sedan 2018 och det turismpolitiska målet har spelat stor roll för möjligheterna till en sammanhållen politik för turismen. Svensk Turism är mycket besvikna på att regeringen slopar målet och att Visit Sweden förväntas utföra samma uppgifter med i praktiken minskade medel, avslutar Jonas Siljhammar.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar