2022-11-09 13:09Pressmeddelande

Svensk Turism kritiserar sänkt anslag till Visit Sweden

I regeringens budget för 2023 minskas Visit Swedens anslag, något som påverkar turism och besöksnäring över hela landet.

 Svensk Turisms ordförande, Jonas Siljhammar, är starkt kritisk: 

- Jag förväntar mig att det tillförs resurser för att Visit Sweden ska kunna marknadsföra Sverige både på den internationella och nationella marknaden. Det behövs långsiktiga investeringar i internationell marknadsföring av Sverige som besöksmål. Den svenska turismsektorn ger ett exportvärde på nästan 60 miljarder kronor och är central för att skapa jobb och tillväxt över hela landet, säger Jonas Siljhammar. 

Världens länder väljer att satsa allt mer på turismrelaterad marknadsföring och en sänkning av anslaget innebär en stor risk att Sverige förlorar i den internationella konkurrensen. Redan innan beskedet i budgetpropositionen var Sverige det nordiska land som satsade minst på turismmarknadsföring per capita.

- Efter pandemin råder stenhård konkurrens om besökarna. Att sänka anslagen och därmed riskera att nå färre turister i ett läge där en hårt utsatt näring sakta återhämtar sig efter pandemin och står inför nya utmaningar är fel väg att gå, säger Jonas Siljhammar.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar