2007-05-25 16:30Pressmeddelande

Svensk Turism kräver snabb remissbehandling av Anders Lindströms turistutredning

Svensk Turism framför i ett brev till Näringsminister Maud Olofsson kravet på att Anders Lindströms utredning om utökade anslag till marknadsföringen av Sverige som turistland ska remissbehandlas skyndsamt. Utgångspunkten bör vara att förslagen från utredningen kan finnas med redan i höstens budgetproposition. Svensk Turism har tidigare framfört att man ställer sig bakom de förslag som Anders Lindström har lämnat i sin utredning. Svensk Turism ser förslagen som en möjlighet att på allvar utveckla en näring som har en stor framtidspotential men som på grund av allt för blygsamma anslag till marknadsföring inte har kommit till sin fulla rätt. Anders Lindström föreslår därför bland annat att det statliga anslaget till Visit Sweden för att marknadsföra Sverige som besöksland ska höjas med 200 miljoner till en nivå som i stort motsvarar de övriga nordiska länderna. – Vi ställer oss bakom Anders Lindströms förslag till fullo. Förslaget innebär en möjlighet att bättre utnyttja den tillväxtpotential som finns i den svenska turism- och besöksnäringen. Vi vill att regeringen bereder och remissbehandlar utredningen så fort som möjligt och att anslaget till Sverigemarknadsföringen kan ökas i höstens budgetproposition, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson. För ytterligare information, kontakta Nils Carlsson, ordförande Svensk Turism AB, telefon 0705-85 03 87, vice ordförande Mats Hulth telefon 0705-82 82 84 eller Daniel Pettersson, informations- och kommunikationsansvarig Svensk Turism AB, telefon 0708-96 90 12


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg