2019-04-29 11:35Pressmeddelande

Svensk Turism kommenterar regeringens strategiutspel

null

Svensk Turisms ordförande kommenterar regeringens utspel om en ny strategi för besöksnäringen. 

"Det är väldigt viktigt att regeringens strategi krokar arm med näringen. På många sätt är företagen beroende av det offentliga och utöver att flera regioner har utvecklade strategier för besöksnäringen så har många kommuner och SKL tankar och idéer. Så det är viktigt att tänka på hela spektrat". Läs Besökslivs artikel  här.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg