2023-06-22 08:43Pressmeddelande

Svensk Turism i Almedalen

Seminarium: Hur ser Sveriges turismpolitik ut?

Fredag 30 juni kl. 14.30-15.15, Donnersgatan 1, Handelns Hus

Turism stärker Sveriges varumärke och attraktivitet som land. Det gagnar investeringar, export och attraherande av kompetens. Lokalt skapar turism tillväxt, jobb och attraktiva platser. Hur ser regeringspartierna på Sverige som turismland? Hur ser planen ut för att tillvarata turismens möjligheter?

För att fullt ut kunna ta tillvara på turismens möjligheter och bidrag till samhället behöver vissa grundförutsättningar finnas på plats. Besökarna måste känna till Sverige, vilja och kunna resa hit och vidare ut i landet och vi behöver kunna fatta välgrundade beslut för den fortsatta utvecklingen. Genom att bland annat säkerställa konkurrenskraftig marknadsföring, effektiva och klimatsmarta transporter samt tillförlitlig statistik skapas rätt förutsättningar för att fortsatt utveckla turismen och dess positiva effekter.

Medverkande:

Lili André, näringspolitisk talesperson (KD), Näringsutskottet
Maria Stockhaus, talesperson infrastruktur (M), Trafikutskottet
Jonas Siljhammar, ordförande, Svensk Turism
Stefan Sjöstrand, VD, SkiStar
Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert besöksnäring, Svensk Handel
Fredrik Kämpfe, branschchef, Transportföretagen Flyg
Moderator, Martin Kits, chef näringspolitik och opinionsbidning, Svensk Handel


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.