2020-03-16 07:00Pressmeddelande

Svensk Turism får uppdraget att etablera besöksnäringens samverkansarena

null

Svensk Turism får uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020.

Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling.

-Svensk Turism vill långsiktigt samla besöksnäringens alla parter. En samverkansarena med stöd av Tillväxtverket kommer rusta oss väl för framtiden, säger Susanne Andersson Pripp, ordförande i Svensk Turism AB

Det finns ett stort behov av att utveckla starkare samarbeten mellan besöksnäringens stora och små företag, vilket man inte minst kan se nu i tider av coronavirus och den oerhörda effekt det får för hela besöksnäringen. Samverkansarenan ska fungera som samlingspunkt för besöksnäringen och andra aktörer för att bidra till hållbar utveckling av turism och besöksnäring i hela Sverige. Tillväxtverket kommer aktivt stötta besöksnäringens etablering av en gemensam arena som kommer att ägas och drivas av besöksnäringens företag.

-För att skapa en internationellt hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring behövs ökad samverkan och fokus på de behov som finns i framtiden. Det handlar bland annat om att stärka näringen som helhet och samspelet mellan det offentliga och företagen, säger Tim Brooks, avdelningschef Företag på Tillväxtverket.

Svensk Turism startar nu, i samarbete med Tillväxtverket, arbetet med den nya arenan och har tillsatt Ola Lindgren Nilsson som projektledare. Ola är styrelseledamot i Svensk Turism och idag vd för Sörmlands Turismutveckling. Uppdraget som projektledare blir Olas huvuduppgift fram till november med placering hos Svensk Turism AB i Stockholm.

-Ett spännande och utmanande uppdrag, som jag ödmjukt ser fram emot att få arbeta med. Den kommande arenan behöver en stark förankring bland besöksnäringens aktörer som företräder resa, bo, äta och göra, säger Ola Lindgren Nilsson.

I slutet av november 2019 meddelade regeringen att man avser att finansiera en samverkansarena som ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer och Tillväxtverket fick uppdraget att i en uppstartsfas stödja näringen i det arbetet. 


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg