2007-04-17 10:37Pressmeddelande

Svensk Turism AB kommenterar regeringens Vårproposition

Svensk Turism AB känner en stor besvikelse över att den nödvändiga satsningen på Turistfrämjande inte finns med i den vårproposition som regeringen presenterade idag på morgonen. Turismen i världen utvecklas just nu väldigt kraftigt. Ekonomisk utveckling och den ökade globaliseringen innebär att allt fler människor, reser. I denna utveckling finns en stor tillväxtpotential som Sverige borde kunna utnyttja. En förutsättning för detta är att anslaget för att marknadsföra Sverige som besöksmål utomlands utökas. Konkurrensen om den växande turismen är stenhård och om Sverige vill hävda sig måste man vara beredd att satsa pengar. I en jämförelse med de övriga nordiska länderna anslår Sverige väsentligt mindre på turistfrämjande. Detta har uppmärksammats av regeringen som gett en utredare, Anders Lindström, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka turistmarknadsföringen. Denna utredning kommer att lämnas till regeringen inom kort. – Den svenska besöksnäringen har fantastiska möjligheter att utvecklas och växa. Vårpropositionen hade varit ett bra tillfälle för regeringen att visa att man är beredd att satsa på denna växande framtidsnäring. Vi förutsätter att regeringen återkommer till frågan i hösten budgetproposition, efter att Anders Lindströms utredning är avslutad, säger Nils Carlsson, ordförande för Svensk Turism. För ytterligare kommentarer kontakta Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson, telefon: 0705-850387


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg