2007-03-13 17:10Pressmeddelande

Skolresor fortfarande tillåtna

På många skolor i kommuner runt om i landet råder det missförstånd om vad skollagen egentligen säger om avgifter för skolresor och dylikt. I själva verket har lagen inte ändrats, vilket innebär att man vid skolresor kan ta ut en mindre avgift från föräldrarna. Det var huvudbudskapet från företrädare för den svenska turism- och besöksnäringen vid ett möte med statsekreterare Bertil Östberg på Utbildningsdepartementet. - Vi vill självfallet att skolundervisningen ska vara avgiftsfri, men om lärare, elever och föräldrar är överens om att genomföra en aktivitet eller skolresa, och att denna verksamhet är planlagd under lång tid och med elevinflytande, får en mindre avgift tas ut, säger Nils Carlsson, ordförande för Svensk Turism. Vi efterlyser att denna information går ut till landets alla skolor så att ”spelplanen” är samma för alla skolor och dess ungdomar, säger Nils Carlsson. - Efter många års efterfrågan från skolorna av olika typer av arrangemang vid skolresor, exempelvis skidåkning och besök i djurparker, vet vi att skolungdomar uppskattar denna typ av aktiviteter, säger Hans Gerremo, vd för SLAO och styrelseledamot i Svensk Turism. För ytterligare information: Nils Carlsson, 070-5850387 Hans Gerremo, 070-3132395


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg