2007-10-08 16:50Pressmeddelande

Satsning på exportfrämjande inom turismen är bra!

Svensk Turism kommenterar Socialdemokraternas skuggbudget Om Sverige ska kunna fortsätta att utvecklas som turism- och besöksland så måste det till satsningar på exportfrämjande. Kunskapen om Sverige som besöksland och de kvaliteter som vi kan förmedla måste öka om vi ska kunna attrahera fler utländska turister att komma hit. Efter att ha tagit del av Socialdemokraternas skuggbudget kan Svensk Turism konstaterar att man har tagit till sig av den retorik som den samlade besöksnäringen har fört fram om behovet av ytterligare satsningar på turistiskt exportfrämjande och internationell marknadsföring av Sverige som turistland. Socialdemokraterna föreslår att denna satsning ska göras som en del i en fördjupad dialog med turism- och besöksnäringen kring en gemensam strategis framtidsagenda. Vidare har socialdemokraterna i sin motion ställt sig positiva till att satsa på forskning inom tjänstesektorn och föreslår en, för turismen, väldigt positiv infrastruktursatsning. – Vi ser positivt på att Socialdemokraterna i sin skuggbudget föreslår branschutvecklingssamtal som bland annat skall innehålla ambitionsökningar vad gäller markandsföringen av Sverige som turistland. Vi tolkar detta att man vill att de förslag som lämnades i den turistutredning som Anders Lindströms presenterade under våren 2007 ska genomföras. Förslaget innebär att nivån på de statliga anslagen till exportfrämjande inom turismen ska öka till 300 miljoner mot dagens 100. Dessutom föreslås en satsning på att Sverige ska kunna ta hem fler och större internationella idrotts- och kulturevenemang, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson. – Vi är dock samtidigt oroade över att Socialdemokraternas inte till sänka arbetsgivareavgifterna för vissa delar av tjänstesektorn. Vår näring erbjuder ofta ungdomar sitt första jobb och därmed en möjlighet att ta steget in på arbetsmarknaden. Vår analys är att sänkta arbetsgivaravgifter kommer att skapa många nya jobb, fortsätter Nils Carlsson. För ytterligare information, kontakta Nils Carlsson, ordförande Svensk Turism AB, telefon 0705-85 03 87, eller Daniel Pettersson, informations- och kommunikationsansvarig Svensk Turism AB, telefon 08-762 74 49. Svensk Turism AB representerar 180 organisationer och företag i den svenska turism- och besöks­näringen. Man äger tillsammans med svenska staten Visit Sweden (tidigare Sveriges Rese- och Turistråd). I Svensk Turisms ägarkrets finns samtliga delområden inom näringen represen­te­ra­de, genom branschorganisationer som Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), Föreningen Turism i Sverige (FörTur), Svensk Handel, Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Jämtland/Härjedalens Turistförening, Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS), samt enskilda företag som SAS, SJ, Viking Line, Stena Line, Strömma Turism, Stockholm Convention Bureau med flera.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg