2021-12-21 14:05Pressmeddelande

Restriktioner behöver följas av förbättrade stödåtgärder

Svensk Turism, som är näringslivets samlade röst i turismfrågor, välkomnar att regeringen meddelat att den är överens med oppositionen om att återinföra stöd till företag som drabbas hårt av pandemin och restriktionerna. Svensk Turism menar dock att stöden behöver förbättras så att de omfattar fler och når ut till företagen snabbare. Detta är nödvändigt för att rädda jobb och företag, inte minst efter dagens besked om ytterligare smittskyddsåtgärder.

- Vi har förståelse för att åtgärder behöver vidtas men dessa måste följas av ett större politiskt ansvar för jobb och företag. Takbeloppet i omställningsstödet behöver höjas och stödet behöver gälla åtminstone för första kvartalet 2022, säger Jonas Siljhammar, ordförande i Svensk Turism och VD på Visita.

- Julhelgen är en extremt viktig period för stora delar av besöksnäringen och redan tapp på 10-20 procent slår hårt mot företagen. Lägg därtill att vi har snart två år med pandemi bakom oss så blir det uppenbart att kravet på att ha tappat minst 30 procent av försäljningen för att få del av omställningsstödet är för högt och behöver sänkas, säger Mats Hedenström, vice ordförande i Svensk Turism och näringspolitisk chef på Svensk Handel.

- Det är glädjande att regeringen lyssnat och återinför stöd till drabbade företag. Dock riskerar många företag att hinna gå under om inte stödåtgärderna snabbt kommer på plats och verkligen når ut till företagen. Systemen behöver utformas så att onödig byråkrati undviks, säger Tina Thorsell, ledamot i Svensk Turisms styrelse och chef samhällspolitik på Transportföretagen.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.


Kontaktpersoner

Kommunikatör Visita
Dan-Aria Sucuri
  • 08- 762 74 70
Presschef Svensk Handel
Hans Tjernström
  • 010- 47 18 689
Pressansvarig Transportföretagen
Håkan Filipsson
  • 08- 762 71 78