2007-01-31 16:34Pressmeddelande

Rekordår för världens turism

Färsk statistik från FN:s World Tourism Barometer visar att turismen under 2006 ökade till nya rekordnivåer. Dagens Industri rapporterar att det totalt gjordes 842 miljoner ankomster 2006, vilket är 4,6 procent fler än året innan. Det slår också prognosen på 4,1 procents tillväxt. - Trots de negativa risker som den globala turismen stod inför för tolv månader sedan, speciellt terrorism, hälsohot från fågelinfluensa och stigande oljepriser, blev 2006 ytterligare ett år med tillväxt över prognoserna, kommenterar General Francesco Frangialli, generalsekreterare vid World Tourism Organization. Den långa ekonomiska tillväxten i världen ges som den främsta förklaringen till det ökande intresset för att resa. Under 2007 väntas tillväxten för den globala turistindustrin hamna på plus 4 procent.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg