2007-03-23 10:15Pressmeddelande

Positiv utveckling för turismen till Sverige

I Sverige ökade antalet utländska gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser med nära 9 procent under förra året. Det visar 2007 års upplaga av Fakta om svensk turism och turistnäring. Data från FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) som också presenteras i publikationen, visar att det internationella resandet i världen ökade med 4,5 procent under 2006. I Europa var ökningen 4 procent. Sverige som destination har därmed haft en betydligt bättre utveckling än övriga världen. Sedan 1991 har den utländska turismen till Sverige, mätt i antal utländska gästnätter, ökat med 95 procent. Under samma period har det internationella resandet i världen enligt UNWTO ökat med 90 procent. I Europa har ökningen varit 75 procent. När Nutek offentliggjorde 2007 års upplaga av Fakta om svensk turism och turistnäring framgick det att turismen i Sverige är större än någonsin. Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson sa i en kommentar att för på lång sikt skapa en konkurrenskraftig turistnäring krävs bland annat att de offentliga insatserna samordnas. Samordning ger näringen goda förutsättningar att fortsätta växa och bidra till sysselsättning och tillväxt, menade Halvarsson.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg