2008-02-07 10:54Pressmeddelande

Patrik Forslund utsedd till turistopinionsbildare

Igår den 6 februari genomförde Svensk Turism tillsammans med Visit Sweden och Nutek den fjärde turistriksdagen på hotel Foresta på Lidingö. I samband med arrangemanget delades pris ut till årets opinionsbildare inom svensk turism. Patrik Forslund är moderat riksdagsledamot från Dalarna som sitter som suppleant i riksdagens civil- och försvarsutskott. Han tilldelas priset för att han "som en ung frisk fläkt med enkel och rak entusiasm bidragit till att lyfta fram turistnäringens olika frågor genom debatt i riksdagen och i media under 2007." I samband med Turistriksdagen delade även Sveriges turistjournalister ut sitt pris till årets turistfrämjare. Det priset tilldelades i år Jan Gunnarsson och TV-kocken Tina Nordström. För mer information, vänligen kontakta: Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson Tel 070 – 585 03 87 eller Informations- och kommunikationsansvarig Daniel Pettersson 08-762 74 49 Svensk Turism AB representerar 180 organisationer och företag i den svenska turism- och besöks­näringen. Man äger tillsammans med svenska staten Visit Sweden (tidigare Sveriges Rese- och Turistråd). I Svensk Turisms ägarkrets finns samtliga delområden inom näringen represen­te­ra­de, genom branschorganisationer som Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), Föreningen Turism i Sverige (FörTur), Svensk Handel, Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Jämtland/Härjedalens Turistförening, Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), samt enskilda företag som SAS, SJ, Viking Line, Stena Line, Strömma Turism, Stockholm Convention Bureau med flera.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg