2007-09-13 16:48Pressmeddelande

Ökat antal utländska turister även i augusti

Det så kallade Arlandaindexet visar att antalet utländska besökare ligger kvar på en stadigt hög nivå. Ökningen under augusti är 2,7 procent jämfört med samma månad 2006. I absoluta tal innebär augustisiffrorna ett beräknat exportvärde på 12,2 miljarder kronor. Ackumulerat för årets första månader är exportvärdet 56,7 miljarder och prognosen för helåret 2007 är 78,1 miljarder. - Vi vet att på varje hundralapp en utländsk turist spenderar i Sverige går runt 45 kr tillbaka till stat och kommun i form av skatter. Ju attraktivare Sverige blir för utländska besökare, ju mer skatteintäkter säger Eva Hedenström, vd på Föreningen Turism i Sverige. Turismen betyder mycket för sysselsättningen i Sverige. Beräkningarna hittills pekar på drygt 150 000 heltidsanställda på årsbasis under 2007. Det innebär i så fall en ökning med nästan 2 000 heltidsarbeten jämfört med fjolåret. Arlandaindex, som presenterades för första gången i juli, är ett index för att månadsvis uppskatta trycket i besöksnäringen och beräknas med hjälp av volymen på utrikestrafiken på Stockholm-Arlanda Airport. Syftet med indexet är att ge alla med intressen i och för besöks- och mötesindustrin ett snabbt hjälpmedel för att kunna planera sin verksamhet.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg