2021-06-28 13:49Pressmeddelande

Ny styrelse för Svensk Turism – större fokus på företagen inom besöksnäringen

null

Bolagstämman för Svensk Turism AB har valt en ny styrelse för bolaget och Visitas VD Jonas Siljhammar är utsedd till ny ordförande. Tillsammans vill den nya styrelsen verka för att utveckla Svensk Turism som forum och gemensam röst för den samlade svenska besöksnäringens olika delar, det vill säga resa, äta, bo, handla och göra.

- Jag ser fram emot att tillsammans med den nya styrelsen utveckla Svensk Turism, fortsätta arbetet med att organisera regeringens besöksnäringsråd och bidra i arbetet med besöksnäringsstrategin, säger Jonas Siljhammar.

- I och med bolagsstämman har vi nu ombildat Svensk Turism till en verksamhet med större fokus på de privata företagen inom besöksnäringens olika delar, men även med fortsatt viktig representation från huvudägarna i form av berörda branschorganisationer.

Svensk Turisms nya styrelse:

Ordförande: Jonas Siljhammar, VD Visita

Vice ordförande: Mats Hedenström, Näringspolitisk chef, Svensk Handel

Ledamöter:

Michael Carlsson, VD KustCamp Gamleby, KustCamp Ekön, ordförande SCR Svensk Camping
Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag
Elisabeth Haglund, VD, Hotel Tylösand
Patrik Levin, VD Gekås AB
Marcus Risberg, VD, Destination Gotland, ordförande Passagerarrederiernas förening
Titti Rodling, VD, Svenska Skidanläggningars Organisation – SLAO
Richard Svartvik, Head of operations Sweden and Latvia, Nordic Choice Hotels
Krister Svensson, Chef SJ Försäljning
Tina Thorsell, Chef samhällspolitik, Transportföretagen
Maria Tolf, VD, ICA Supermarket Skeppet Kungshamn


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg