2007-03-12 13:48Pressmeddelande

Marknadsföringen av Sverige måste prioriteras om Sverige ska synas!

En utveckling av besöksnäringen rymmer en stor potential för ökad sysselsättning men det förutsätter att staten utökar sina insatser till marknadsföring. Det var huvud­budskapet från företrädare för den svenska besöksnäringen vid ett möte med näringsminister Maud Olofsson. Det finns en stor samsyn i den svenska turism- och besöksnäringen om Sveriges potential som turistmål. Den internationella turismindustrin är en av världens snabbast växande näringar. I Sverige sysselsätter turismen 140 000 människor på årsbasis och omsätter över 190 miljarder kronor. Sverige har kapacitet att ta emot betydligt fler besökare. Men det förutsätter omfattande gemensamma insatser för att visa att Sverige finns som destination. I en ökad internationell konkurrens blir satsningarna på marknadsföring väldigt viktiga för att behålla och helst öka svenska marknadsandelar. I dag anslår staten 100 miljoner kronor till att marknadsföra Sverige som besöksmål internationellt, eller 11 kronor per capita, vilket är avsevärt mindre pengar än exempelvis Norge. Den svenska besöksnäringen anser därför att en uppräkning i samband med den ekonomiska vårpropositionen i april väsentligen skulle förbättra näringens förutsättningar för att konkurrera på den internationella marknaden. – Mötet med Maud Olofsson var väldigt positivt. Vårt intryck är att regeringen har förståelse för vår branschs förutsättningar och de villkor som företag och företagare möter. Det är därför vår förhoppning att anslaget till marknadsföring av Sverige som besöksmål kommer att höjas i samband med vårpropositionen, säger SHR:s VD Mats Hulth, tillika vice ordförande i Svensk Turism AB i en kommentar. – Det känns som att regeringen delar vår optimism över turism- och besöksnäringens framtidsmöjligheter och det borgar för att de nödvändiga insatserna inom marknadsföringen kommer att bli verklighet, säger Nils Carlsson ordförande för Svensk Turism AB.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg