2007-03-23 10:13Pressmeddelande

Lyckad Turistriksdag i Göteborg

Under 2007 års Turistriksdag under TUR-mässan i Göteborg den 22 mars möttes beslutsfattare och andra aktörer inom den svenska turism- och besöksnäringen för att diskutera framtidsfrågor och ge synpunkter om Svensk Turisms fortsatta arbete. Priser delades ut till årets opinionsbildare, årets entreprenör samt årets turistfrämjare. Svensk Turism har under ett antal år arrangerat Turistriksdag i samarbete med Närings­departe­mentet och VisitSweden. I fokus denna gång stod framtid och möjlig­heter för svensk turism- och besöksnäring. Också den allt viktigare kinesiska turist­marknaden diskuterades. Under dagen talade bland andra Nils Carlsson, ordförande för Svensk Turism; Jöran Hägglund, statssekreterare på Näringsdepartementet; Thomas Brühl, vd för VisitSweden; Martin Creydt, Rezidor Hotel Group; Mattias Landgren, NewWave Group; Tina Nordström, tv-kock; Lars Sandahl, SAS; Johan Björkstén, EastWei Relations; samt Elby Kwok Drewsen, Lotus Travel/Scandinavian Perspectives. Ett viktigt budskap från Turistriksdagen var att anslagen till marknadsföring av Sverige som turistland måste öka. – Ännu satsar man i våra nordiska länder omkring tre gånger så mycket på turistmarknadsföring, säger Nils Carlsson, ordförande för Svensk Turism. Vi kan i Sverige ta emot betydligt fler besökare, men då krävs det att vi visar att Sverige finns som destination. En uppräkning av marknadsföringsanslaget i samband med vårbudgeten skulle rejält förbättra våra förutsättningar att konkurrera på den internationella marknaden. Under Turistriksdagen gick priset Årets Opinionsbildare till Sven-Erik Bucht och Christina Lugnet. Motiveringen löd: Sven-Erik Bucht och Christina Lugnet har som kommunalråd respektive kommunchef i symbios och genom energiskt arbete skapat en internationell mötesplats i Haparanda. Deras otraditionella politiska arbete för varumärket ”Haparanda-Tornio” har varit tydligt marknadsanpassat och lett bland annat till etablering av ett IKEA-varuhus och att antalet gränspasseringar ökar stadigt.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg