2021-02-12 11:33Pressmeddelande

Jonas Siljhammar tar över ledningen av styrelsearbetet i Svensk Turism

null

Jonas Siljhammar, vice ordförande i Svensk Turism, tar över ledningen av styrelsearbetet under tiden som Susanne Andersson är tillförordnad vd för Visit Sweden.

Susanne Andersson har blivit tillförordnad vd i Visit Sweden och lämnar därmed tillfälligt rollen som ordförande i Svensk Turism. Under hennes frånvaro tar Jonas Siljhammar, vice ordförande i Svensk Turism, över ledningen av styrelsens arbete.

  • Svensk Turism befinner sig i ett starkt utvecklingsskede med många spännande projekt på gång, och tillsammans med den övriga styrelsen kommer jag se till att arbetet fortsätter enligt den tidsplan som finns, säger Jonas Siljhammar.

Förändringen är tänkt att gälla så länge Susanne Andersson kvarstår som tillförordnad vd på Visita Sweden.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg