2007-02-02 13:40Pressmeddelande

God konjunktur ökade turismen

Antalet gästnätter i Sverige ökade totalt till nära 48 miljoner eller 6,3 procent under 2006. Logiintäkterna på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade med drygt 9 procent till totalt nära 17 miljarder kronor. - Turismen i Sverige är större än någonsin och för att på lång sikt skapa en konkurrenskraftig turistnäring krävs bland annat att de offentliga insatserna samordnas, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson. Samordning ger näringen goda förutsättningar att fortsätta växa och bidra till sysselsättning och tillväxt. Enligt FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) ökade det internationella resandet i världen med 4,5 procent under 2006. I Europa var ökningen 4 procent. Antalet utländska gästnätter i Sverige på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser ökade med nära 9 procent. Sverige som destination har därmed haft en betydligt bättre utveckling än övriga världen. Sedan 1991 har den utländska turismen till Sverige, mätt i antal utländska gästnätter, ökat med 95 procent under samma period har det internationella resandet i världen enligt UNWTO ökat med 90 procent. I Europa har ökningen varit 75 procent.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg