2007-09-21 16:28Pressmeddelande

Gemensam strategi och koordinering kan ge större effekt

Svensk Turism konstaterar att det inte finns med några direkta satsningar på turismen i den budget som presenterades igår den 20 september. Inom andra områden görs det insatser som kan komma att påverka turism- och besöksnäringen. Turismen påverkas av en mängd olika områden och det finns därför ett stort behov av helhetssyn och koordinering. Turismen är en växande och viktig framtidsbransch som förra året omsatte 215 miljarder och genererade exportintäkter på över 75 miljarder. Trots det görs det ingen samlad bild av hur olika förslag påverkar denna näring. Turism och besöksnäringen är en näring som finns i hela landet. Ofta är företagen och verksamheterna förlagda till glesbygd och man påverkas således negativt av alla förslag som innebär ökade transportkostnader. Regeringens aviserade höjning av bensinskatten är därför oroväckande. På den positiva sidan återfinns bland annat sänkningen av socialavgifterna för delar av branschen. Svensk turism reagerar dock på att förslaget uppenbarligen har ändrats så att, tvärt om mot tidigare besked, hotell och campingplatser inte omfattas av nedsättningen.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg