2006-12-21 16:37Pressmeddelande

Framtidsprogrammet föreslås avvecklas

Statskontoret föreslår efter en utredning att det så kallade framtidsprogrammet för turism- och besöksnäringen avvecklas. Statskontoret har utvärderat det framtidsprogram som togs fram år 2001, med strategier för tillväxten i turism- och besöksnäringen. Programmet togs gemensamt fram av representanter för staten och näringen. Statskontoret har kommit fram till att programmet endast har haft begränsad betydelse. De rekommenderar därför att Framtidsprogrammet avvecklas. I stället föreslår Statskontoret bland annat att regeringen bjuder in företrädare för turism- och besöksnäringen till överläggningar om utvecklingen av näringen.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg