2007-01-03 13:45Pressmeddelande

Framgångsrikt år för Svensk Turism

Med 2006 i backspegeln kan vi på Svensk Turism summera vad som hänt under året, och konstatera att vi har nått framgång i flera för företagare inom turism- och besöksnäringen viktiga frågor. Skollagen: det är fortfarande möjligt att ta ut mindre summor för finansiering av friluftsdagar, utflykter och skolresor till exempelvis fjällvärlden och djurparker. Flygskatten: förslaget om flygskatt återtogs av den nya regeringen. Liftmomsen: momsen på skidliftar sänktes från årsskiftet till 6 procent. Visstidsanställningar/säsongsanställningar: det gamla, för näringen skadliga, förslaget omarbetas och nyanseras. Differentierad moms: utredningsförslaget att slopa den differentierade momsen och införa en enhetlig moms på c:a 22 procent tycks inte bli av. Utredningen om den s k Marknadspengen: efter förslag av Svensk Turism fick denna utredning tilläggsdirektiv att också titta på förutsättningarna för statliga ekonomiska garantier för stora evenemang inom kultur och idrott.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg