2007-02-19 17:22Pressmeddelande

Förenklingar för hotell- och restauranger

SHR har överlämnat en skrivelse till regeringen i vilken man föreslår idéer för att minska den administrativa bördan för mindre företag i restaurangbranschen. Bland annat föreslås en schablonbeskattning för restaurangföretagare. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) har fått möjlighet att yttra sig och lämna förslag i regeringens pågående arbete med att minska den administrativa bördan för svenska företag. SHR:s skrivelse innehåller ett flertal förslag, såväl övergripande som mindre justeringar och detaljsynpunkter. Bedömningen är att en minskad administrativ börda väsentligt skulle underlätta för branschen. Bland annat föreslås att schablonbeskattning för mindre företag inom restaurangbranschen införs. Genom att införa en schablonbeskattning för restaurangföretag kan kraven på att lämna uppgifter till Skatteverket minskas väsentligt. Åtgärden skulle också medföra att problemen med svartekonomi lättare kan bekämpas. SHR föreslår därför att en utredning tillsätts för att införa schablonbeskattning i exempelvis restaurangbranschen.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg