2008-06-25 16:11Pressmeddelande

Flygplatserna är en förutsättning för turism


Att lägga ned flygplatser i Sverige av miljöskäl gör ingen skillnad för flygets globala miljöpåverkan, men innebär en dramatisk försämring för svensk turism. Det skriver landshövding BJÖRN ERIKSSON och vice kommunstyrelseordförande LENA MICKO tillsammans med företrädare för turism- och flygbranschen.

Den svenska turism- och besöksnäringen omsätter i dag 215 miljarder per år och sysselsätter drygt 150 000 årsverken. Exportvärdet - utländska turisters konsumtion i Sverige - utgör hela 75 miljarder. Att de utländska turisterna dessutom betalar moms på sin konsumtion till ett totalt värde av 11 miljarder är en ren bonus för svenska staten. Därmed är turismnäringen större än personbilsexporten och definitivt en svensk basnäring.
Genom Sveriges läge i norra Europa är vi i hög grad beroende av ett brett utbud av flyglinjer. Detta behov finns inom såväl affärsresande som privatresande och det finns i hela landet. Många kommuner är helt beroende av flygtrafik för att hålla restiden till omvärlden på en rimlig nivå. Ska svensk turism- och besöksnäring kunna fortsätta att växa är väl fungerande flygplatser en förutsättning.

Det finns flera goda exempel och en mycket stor potential. Sedan 2006 har VisitSweden på ett framgångsrikt sätt initierat regionala partnerskap tillsammans med bland andra Luftfartsverket för att öka tillgängligheten och antalet besökare till Sverige. Detta har genererat tusentals nya resenärer till bland annat Lappland, där direktflyget har varit en förutsättning.
Totalt finns i dag cirka 50 flygplatser i landet, varav ett 30-tal drivs i kommunal, landstingskommunal eller privat regi. Resten drivs av staten genom Luftfartsverket. Tillsammans bildar de icke statliga flygplatserna ett komplement och ett finmaskigt nät av flygförbindelser som har en stor betydelse för den svenska turism- och besöksnäringen och för hela näringslivet, sysselsättningen och den regionala balansen.
Flygets aktörer tar på bred internationell front ansvar för sin klimatpåverkan. Detta sker genom åtgärder i bättre teknik, förbättrad infrastruktur, effektiviseringar i flygtrafiksystemet och effektiva ekonomiska styrmedel.

I den pågående debatten om, och arbetet kring, regeringens infrastrukturproposition är det av stor vikt att de svenska flygplasterna ses som en resurs för hela Sverige och för turism- och besöksnäringens utveckling.
Att med miljömotiv medverka till att lägga ner ett antal mindre flygplatser i Sverige kommer inte att göra vare sig till eller från när det gäller flygets globala miljöpåverkan. Däremot kommer det att dramatiskt försämra tillgängligheten till de delar av landet som bäst behöver den. Internationell och nationell tillgänglighet behövs för att utveckla svensk turism och det är idag bara flyget som är ett realistiskt alternativ för en sådan tillgänglighet. En sämre tillgänglighet för turister som använder flyget till och i Sverige innebär bara att man väljer andra destinationer utanför Sverige, vilket innebär ett minskat inflöde av utländsk valuta och minskade momsintäkter för staten.

Nils Carlsson
Ordförande Svensk Turism
Björn Eriksson
Landshövding Östergötlands län
Ordförande Stora Turismpriset
Mats Hulth
Vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
Vice ordförande Svensk Turism
Lena Micko
Vice kommunstyrelseordförande Linköping
Peeter Puusepp
Generalsekreterare Svensk Flyg

 


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg