2024-02-15 15:08Pressmeddelande

Flyget behöver utvecklas, inte avvecklas

I går kom uppgifter om att Stockholm stad avser att säga upp avtalet med Bromma Flygplats.

- Sverige har redan utmaningar med tillgängligheten både till och inom landet. Att då avveckla en citynära flygplats med goda förutsättningar att utvecklas till en klimatsmart elflygplats är fel väg att gå. Styret i Stockholm stad måste också ha respekt för att detta inte enbart är en Stockholmsfråga utan en fråga för hela landets konkurrenskraft säger Jonas Siljhammar, ordförande för Svensk Turism.

Styret i Stockholm stad har under de senaste åren tagit beslut som visar på en negativ inställning till flyget. Bland annat har man valt att kliva av Connect Sweden - samverkansprojektet som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser.

- Det är dags att sluta häxjakten på flyget och inse att alla transportslag behövs. Fokus behöver ligga på effektiva och rätt riktade styrmedel och incitament så att den snabba teknikutveckling som sker inom transportområdet kan växla upp och bana väg för klimatsmarta transporter oavsett trafikslag. Det är avgörande för Sverige och för turismens utveckling och de positiva effekter på tillväxt, jobb och attraktiva platser som turism skapar säger Jonas Siljhammar.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar