2007-05-16 10:19Pressmeddelande

Eva Werkelin invald i Svensk Turisms styrelse

Vid Svensk Turisms bolagsstämma den 16 maj valdes VD:n för Kneippbyn tillika nyvald ordförande i Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation Eva Werkelin in i styrelsen efter avgående Ulf ”Utta” Eriksson. Bolagsstämman som avhölls på Nordic Sea Hotell i Stockholm gästades av Knut Almqvist från NHO Reiseliv i Norge som berättade om hur den framgångsrika norska besöksbranschen är organiserad. I sin inledning till bolagsstämman tog ordförande Nils Carlsson upp det utredningsförslag ”Tillväxt genom turistnäringen” som regeringens särskilde utredare Anders Lindström nyligen har lämnat till regeringen. För ytterligare information, kontakta Nils Carlsson, ordförande Svensk Turism AB, telefon 0705-85 03 87, Nyvalda ledamoten Eva Werkelin nås på telefon 0707-66 64 61. Daniel Pettersson, informations- och kommunikationsansvarig Svensk Turism AB, telefon 0708-96 90 12.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg