2007-09-20 11:31Pressmeddelande

En satsning på turistmarknadsföring behövs!

Svensk Turism kommenterar budgetpropositionen Svensk Turism konstaterar att regeringen inte har valt att lyssna på den samlade turism- och besöksnäringens krav på ytterligare medel för att marknadsföra Sverige som turistland. Turismen är en växande och viktig framtidsbransch som förra året omsatte 215 miljarder och genererade exportintäkter på över 75 miljarder. Men den allt hårdare internationella konkurrensen gör att Sverige kommer att få svårigheter med att fortsätta denna positiva utveckling, något som upprepade gånger har påpekats av näringen. – Om vi vill att den svenska turismen ska fortsätta utvecklas för att kunna skapa arbetstillfällen när mer traditionella industrier drabbas av vikande lönsamhet så måste det göras en ordentlig satsning på internationell marknadsföring. Vi förutsätter därför att regeringen efter dialog med näringen återkommer till denna fråga 2008 i Vårpropositionen, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson. Regeringen aviserade under våren att man avsåg att lägga fram ett förslag som skulle innebära sänkta sociala avgifter för delar av tjänstesektorn. Det ursprungliga förslaget där Svensk Turism lämnade ett positivt remissvar omfattade bland annat restauranger, hotell och campingplatser. I det förslag som presenteras i budgeten så har hotellen och campingplatserna utgått. – Vi hade förväntat oss ett mer allsidigt förslag, som hade omfattat fler delar av vår bransch. Den här reformen kan innebära många nya jobb i en, för Sverige, allt viktigare näring. Det är vår förhoppning att regeringen återkommer med ett mer omfattande förslag, avslutar Nils Carlsson. Svensk Turism kommer fredagen den 21 september presentera en mer omfattande analys av hela budgetpropositionen. Svensk Turism AB representerar 180 organisationer och företag i den svenska turism- och besöks­näringen. Man äger tillsammans med svenska staten Visit Sweden (tidigare Sveriges Rese- och Turistråd). I Svensk Turisms ägarkrets finns samtliga delområden inom näringen represen­te­ra­de, genom branschorganisationer som Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Svenska Liftanläggningars Organisation (SLAO), Föreningen Turism i Sverige (FörTur), Svensk Handel, Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Jämtland/Härjedalens Turistförening, Rese- och Turistindustrin i Sverige (RTS), samt enskilda företag som SAS, SJ, Viking Line, Stena Line, Strömma Turism, Stockholm Convention Bureau med flera. För ytterligare information, kontakta Nils Carlsson, ordförande Svensk Turism AB, telefon 0705-85 03 87, eller Daniel Pettersson, informations- och kommunikationsansvarig Svensk Turism AB, telefon 08-762 74 49.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg