2007-10-04 08:39Pressmeddelande

En bra utgångspunkt för en fortsatt framtidsdialog: Dialog mellan Turistnäringen och äringsdepartementet inledd

Svensk Turism har idag, tillsammans med företrädare för den samlade svenska turism- och besöksnäringen, haft ett dialogmöte med regeringen för att diskutera turism- och besöknäringens möjligheter och utmaningar. Förhoppningen är att detta möte ska resultera i en gemensam strategi för hur näringen och staten gemensamt bäst kan stötta förutsättningarna för att utvecklas branschen. Turismen är en växande och viktig framtidsnäring som kan generera stora ekonomiska intäkter och skapa många nya jobb i framtiden. Det var en av utgångspunkterna för det dialogmöte som idag genomfördes mellan företrädare för besöksnäringen och staten. Huvuddelen av samtalen kom att handla om behovet av att fullfölja de förslag som fanns med i den turistutredning ”Tillväxt genom turistnäringen” som i maj lämnades till regeringen. Det var främst två förslag från utredningen som diskuterades. Dels förslaget om att öka anslaget till internationella exportfrämjande insatser och dels att verka för att Sverige får stå som värd för fler stora idrotts- och kulturevenemang. Dessutom diskuterades behovet av satsningar på infrastruktur inom turistområdet, bland annat i form av nya direktflyglinjer till Sverige och bättre standard på inrikestransporter. – Vi ser väldigt positivt på det initiativ som regeringen har tagit och ser fram emot en fortsatt dialog. Turism- och besöksnäringen har stora framtidsutsikter och är redan idag en stor och viktig basnäring. Med den rätta politiska viljan kan vi leverera åtskilliga miljarder till statskassan och skapa tiotusentals nya jobb de närmaste åren, säger Svensk Turisms ordförande Nils Carlsson.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg