2019-02-15 12:24Pressmeddelande

Debattartikel: OS 2026 – en självklarhet för Sverige

Förbättringar från Internationella olympiska kommittén gör att Sverige för första gången har en seriös chans att få de olympiska vinterspelen. En möjlighet som måste förvaltas och besöksnäringen är redo att bidra till att göra OS i Sverige till något extra, skriver företrädare för näringslivet.


Till OS och Paralympics 2026 kommer närmare 3000 aktiva från hela världen. Närmare 1 miljon beräknas följa spelen på arenorna och över 4 miljarder människor kommer med största sannolikhet följa tävlingarna via media. Tillsammans med Internationella olympiska kommitténs (IOK) förbättringar mot ett mer hållbart OS innebär detta en unik möjlighet att stärka varumärket Sverige för många år framöver. En möjlighet vi måste ta vara på. Besöksnäringen ställer sig därför positiv till den svenska ansökan och är redo att göra allt vi kan för att välkomna och överträffa såväl deltagares som åskådares förväntningar.

Grunden för OS och Paralympics är såklart idrotten. Utan spännande tävlingar och fantastiska prestationer blir det inga spel. Men det handlar också om mycket annat. Barn och ungdomar inspireras till idrott och rörelse. Idrottare ges möjlighet att på hemmaplan uppleva det största som finns under en idrottskarriär och värdlandet får uppmärksamhet långt utanför arenorna.

De senaste gångerna har det mesta handlat om usla arbetsvillkor på arenabyggen och lokalbefolkning som fått lämna sina hem för nya OS-byar, för att nämna några saker. Men OS och Paralympics 2026 i Sverige kommer bli något helt annat. Dels för att IOK:s nya hållbarhetsarbete, Agenda 2020, kommer gälla dessa spel, men framförallt för att Sverige är ett av världens mest hållbara länder. Arenor finns redan, aktiva och ledare ska bo i lägenhetsområden och hotell och befintlig infrastruktur är tillräcklig. Tävlingarna i Sverige kommer med andra ord inte att innebära en dyr slutnota för skattebetalarna. Däremot får Sverige möjlighet att inför miljarder tittare, läsare och besökare visa upp företag, innovationer och hela städer som är i absolut framkant vad gäller hållbarhet. Det är marknadsföring som kommer ha effekt under många år.

Såväl OS som Paralympics kommer ge direkta effekter på besöksnäringen. Hotellen kommer vara fullbokade, restaurangerna likaså och affärerna kommer att ha betydligt fler kunder. Och utländska turister spenderar mer per dygn på till exempel handel än inhemska, visar studier. Utöver detta tillkommer långsiktiga effekter för näringen när flera av Sveriges största och bästa vinterorter visas upp för miljarder tittare. Tävlingarna kommer, såväl direkt som indirekt, skapa jobb och tillväxt i hela Sverige, något alla borde välkomna.

Dessutom är 11 av OS 17 dagar antingen helg eller sportlov i Stockholmsregionen. Det är normalt sett en period med stor outnyttjad kapacitet på till exempel boenden och kollektivtrafik. Med de olympiska spelen kommer kapaciteten fyllas upp, och det handlar alltså inte om ytterligare tusentals personer i en ”normal” rusningstrafik utan att bättre utnyttja den kapacitet som finns.

OS och Paralympics har alltid varit, och kommer fortsätta vara, en folkfest. I över 100 år har svenskarna varit förpassade till först radio och därefter tv för att samlas kring framgångar och uppleva festen i sin helhet. Men nu finns en historisk chans att för första gången någonsin få de olympiska vinterspelen till Sverige. Det skulle stärka den svenska breddidrotten, vara ett stort fönster för Sveriges hållbarhetsarbete, och gynna varumärket Sverige för lång framtid. Förväntningarna på arrangören av världens största arrangemang för tävlingar på snö och is är stora. Men besöksnäringen är redo att överträffa dem.

Jonas Siljhammar, vd Visita

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Susanne Andersson Pripp, ordförande Svensk Turism


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg