2007-01-02 13:50Pressmeddelande

Campingturism slår rekord

2006 blev ett rekordår för campingturismen. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 6,7 procent till drygt 17,5 miljoner. Campingturismen fortsätter att växa i Sverige. Statistiken som omfattar 12-månadersperioden 1 september 2005 till 31 augusti 2006, visar att 2006 blev det bästa året i svensk campings historia. Antalet gästnätter uppgick till 17,5 miljoner (16,4 miljoner 2005). Andelen utländska gästnätter ökade till 23,3 procent (21,2) och uppgick totalt till cirka 4,1 miljoner. Den största andelen utländska turister kommer från Norge, Tyskland och Holland. Tillsammans representerar dessa tre länder cirka 18,7 procent av det totala antalet gästnätter på svenska campingplatser. - Vår huvuduppgift är att marknadsföra svensk camping i Sverige och utomlands. Årets resultat visar tydligt att fler och fler uppskattar den semesterform våra medlemmar erbjuder. Det är också glädjande att vi är med och ökar vår marknadsandel i den växande turistnäringen och lockar allt fler utländska turister, Lars Isacson, vd, SCR. 70,2 procent av gästnätterna tillbringas i husvagn, 7,6 procent i husbil och 12 procent i stuga. Sommarens fina väder förmodas också ha gett tältboendet extra kraft. Tältturismen ökade med nästan 20 procent till 10,2 procent av det totala antalet gästnätter.


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar
Marcus Risberg
Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
Marcus Risberg