2021-10-18 15:41Pressmeddelande

Bra att strategin är på plats – nu ser vi fram emot handlingsplanerna

null

Regeringens besöksnäringsstrategi är viktig för näringens utveckling och arbetet med konkreta åtgärder måste nu snabbt komma igång.

Efter flera års arbete presenterade regeringen idag den nationella besöksnäringsstrategin. Strategin för hållbar turism och växande besöksnäring välkomnas av Svensk Turism, som samlar den privata delen av svensk besöksnäring.

- Det är glädjande att strategin äntligen är på plats och att det därmed finns en riktning för det strategiska arbetet, säger Jonas Siljhammar, ordförande Svensk Turism.

  Regeringens vision är ”2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation” och i strategin identifieras ett antal strategiska områden: enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring.

  - Vi ser nu fram emot att bidra i det avgörande arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner. För att strategin ska realiseras krävs att ord blir till handling och också att det avsätts ordentliga resurser kopplat till det fortsatta arbetet, säger Jonas Siljhammar.

   Regeringens strategi för hållbar turism och växande besöksnäring presenterades den 18 oktober. Med strategin avser regeringen att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i Sverige. Strategin är ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden.


   Om Svensk Turism AB

   Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Bolagets styrelse består av styrelserepresentanter från dessa aktörer. Svensk Turism AB: - är besöksnäringens samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - utgör Regeringskansliets samarbetspart i organiseringen av regeringens besöksnäringsråd. - utser kärnan i Visit Swedens Advisory Board.


   Kontaktpersoner

   Jonas Siljhammar
   Ordförande Svensk Turism
   Jonas Siljhammar
   Marcus Risberg
   Styrgruppsordförande Samverkansarenan för besöksnäringen
   Marcus Risberg