2023-09-11 11:37Nyheter

Turism - kraftfullt verktyg för stärkt Sverigebild

Turism är ett kraftfullt verktyg för att stärka Sverigebilden utomlands. Turism skapar intresse och nyfikenhet för landet och nyanserar bilden av Sverige. Svensk Turism uppmanar därför regeringen att öka resurserna till Visit Sweden för att marknadsföra Sverige som resmål.

En positiv bild av Sverige utomlands är en nyckel för att främja investeringar, export och attraherande av talanger. Den traditionellt positiva bilden av Sverige utmanas idag, och det är nödvändigt att aktivt arbeta för att stärka det svenska nationsvarumärket.

Turism är ett kraftfullt verktyg för att återupprätta och stärka Sverigebilden utomlands och Visit Swedens undersökningar visar att bilden av Sverige som semesterdestination är fortsatt positiv. Turism skapar intresse och nyfikenhet för Sverige. De positiva bilderna av landets utbud av evenemang, mat, shopping, upplevelser, natur och kultur, fungerar som motvikt till negativa beskrivningar av landet och bidrar till en balanserad och nyanserad bild av Sverige som helhet.

Det är därför av yttersta vikt att intensifiera arbetet med att öka kännedomen om Sverige och att få fler människor att uppleva landet och skapa sig en egen, positiv bild.  Svensk Turism uppmanar nu regeringen att öka resurserna till Visit Sweden för att konkurrenskraftigt kunna marknadsföra Sverige som resmål och på så sätt ytterligare kunna bidra till att stärka Sverigebilden utomlands.

Svensk Turisms skrivelse till Näringsdepartementet


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.