2024-05-22 14:08Nyheter

Svensk Turisms styrelse

På Svensk Turisms bolagsstämma den 22 maj valdes styrelse för bolaget. Jonas Siljhammar, valdes om till ordförande och Martin Kits valdes om till vice ordförande. 

- Jag tackar för förtroendet att fortsätta leda styrelsearbetet för denna viktiga organisation som samlar den privata delen av svensk besöksnäring. Vi kommer fortsätta jobba för att synliggöra turismens betydelse för samhällsutvecklingen och vikten av tillförlitlig statistik, stärkt marknadsföring, effektiva och klimatsmarta transporter och utveckling av möten och evenemang. Detta är viktiga bitar att få på plats för att Sverige fullt ut ska kunna tillvarata turismens möjligheter, säger Jonas Siljhammar, Svensk Turisms ordförande.

Svensk Turisms styrelse:

Jonas Siljhammar, VD, Visita, omval

Martin Kits, Chef näringspolitik och opinionsbildning, Svensk Handel, omval

Fredrik Kämpfe, Branschchef, Transportföretagen Flyg, omval

Marcus Risberg, VD, Destination Gotland, ordförande Passagerarrederiernas förening, omval

Claes Lindholtz, Direktör kommunikation och hållbarhet, SJ AB, omval

Michael Carlsson, VD KustCamp Gamleby, KustCamp Ekön, ordförande SCR Svensk Camping, omval

Elisabeth Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert stads-och platsutveckling/besöksnäring, Svensk Handel, omval

Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag, omval
Elisabeth Haglund, Ordförande, Hotel Tylösand, omval
Elionor Hennevelt, Näringspolitisk expert turism, Visita, omval
Richard Svartvik, Nordisk chef Clarion Collection, omval


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.