2023-10-19 11:54Nyheter

Prioriteringar för turism och besöksnäring

Svensk Turism har slagit fast fyra prioriteringar som är avgörande för turismens och besöksnäringens fortsatta utveckling. Det är ett resultat av ett omfattande arbete internt i organisationen och av dialoger med nationella, regionala och lokala aktörer i det turistiska systemet. Med dessa prioriteringar på plats och en tydlig politisk riktning skapas förutsättningar för en hållbar turism och konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till tillväxt, sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet.

Prioriteringarna tar sin utgångspunkt i att:

  • utvecklad statistik och analys är grunden för att bättre förstå och följa turismens betydelse för samhället.
  • stärkt marknadsföring krävs för att resmålet Sverige ska vara konkurrenskraftigt.
  • snabbare, effektivare och klimatsmartare transporter är avgörande för turismens tillväxt. 
  • fler möten och evenemang stärker Sveriges varumärke och attraktivitet som land.

    -  Vi ser ett stort behov av att öka förståelsen för turismens betydelse för samhället och för de grundförutsättningar som behöver finnas på plats för den fortsatta utvecklingen, säger Jonas Siljhammar, ordförande för Svensk Turism.

Länk:

Prioriteringar för hållbar turism och konkurrenskraftig besöksnäring

 

 


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar