2023-05-25 12:39Nyheter

Ny styrelse för Svensk Turism på plats

Svensk Turisms styrelse

Bolagstämman för Svensk Turism AB har valt en ny styrelse för bolaget. Jonas Siljhammar, valdes om till orförande och Martin Kits valdes till ny vice ordförande. 

Svensk Turisms styrels, från vänster

Claes Lindholtz, Direktör kommunikation och hållbarhet, SJ AB, nyval
Richard Svartvik, Nordisk chef Clarion Collection, omval
Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag, omval
Martin Kits, Chef näringspolitik och opinionsbildning, Svensk Handel, nyval
Jonas Siljhammar, VD Visita, omval
Elionor Hennevelt, näringspolitisk expert turism, Visita, nyval
Elisabeth Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert stads-och platsutveckling/besöksnäring, Svensk Handel, omval
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg, nyval

Saknas på bilden:
Michael Carlsson, VD KustCamp Gamleby, KustCamp Ekön, ordförande SCR Svensk Camping, omval
Elisabeth Haglund, VD, Hotel Tylösand, omval
Marcus Risberg, VD, Destination Gotland, ordförande Passagerarrederiernas förening, omval

 
Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.