2023-11-21 14:59Nyheter

Försämrad tillgänglighet till Arlanda får allvarliga konsekvenser

Enligt en ny undersökning har tillgängligheten till både inrikes- och utrikesflyg till Arlanda minskat mellan 2018 och 2023. Utrikesflyget minskade med 24 procent och inrikesflyget med 32 procent. Arlanda utgör en viktig port in i landet för internationella besökare och är en viktig knutpunkt för inrikesflyget och för nationella och internationella besökares möjlighet att nå alla delar av Sverige.

- Att tillgängligheten till Arlanda försämras får allvarliga konsekvenser för turismens utveckling och för de positiva effekter på tillväxt, jobb och attraktiva platser som turism skapar, säger Jonas Siljhammar, ordförande för Svensk Turism.  

- Det är nu oerhört viktigt att utveckla Arlanda till en attraktiv och konkurrenskraftig storflygplats och att det strategiska arbetet för att attrahera internationella direktlinjer intensifieras, säger Jonas Siljhammar.

Undersökningen: Hur tillgängligt är Stockholm med flyg?


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism är näringslivets samlade röst i turismfrågor, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt.


Kontaktpersoner

Jonas Siljhammar
Ordförande Svensk Turism
Jonas Siljhammar