2023-03-15 09:14Nyheter

Film om turism och besöksnäring och dess betydelse för Sverige

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet. Svensk Turism och Tillväxtverket har tagit fram en film som ger en översikt av vad turism och besöksnäring är och dess bidrag till samhället.

Förutom att generera en årlig omsättning på flera hundra miljarder kronor och skapa tillväxt runt om i landet har turism och besöksnäring stor betydelse för samhället och för en hållbar utveckling. Turism ökar förståelse mellan människor och omtanken om vår planet.  Turismen skapar jobb för människor med olika kompetens och utbildning, inom många branscher och yrken. Inte minst skapar turism attraktiva platser för boende, besökare, företag och investeringar och möjliggör ett levande Sverige. Turismen har dessutom potential att bidra till alla mål i Agenda 2030.

För att synliggöra det här och öka kunskapen om turismens värde för samhällsutvecklingen har Svensk Turism och Tillväxtverket tagit fram den här filmen. Målet är att den ska användas både av privata och offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå i dialogen med beslutsfattare, medarbetare med flera.  Filmen har tagits fram i dialog med ett antal aktörer inom turism och besöksnäring. Med filmen och den tillhörande webbplatsen vill vi skapa en enhetlig bild av svensk turism och besöksnäring.

Film: Turism och besöksnäring - mot en hållbar framtid


Om Svensk Turism AB

Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring, det vill säga aktörer inom områdena resa, äta, bo, handla och göra. Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ. Svensk Turism: - är näringslivets samlade röst i turismfrågor. - samlar besöksnäringens företag, formulerar näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt. - är den naturliga samtalsparten i frågor som rör turism och näringsliv för beslutsfattare och politiker inom den svenska besöksnäringen.